FMT/Swiss EN-G112T Entegre LCD Ekranlı Gres Akış Ölçüm ve Transfer

Ünitesi, Dijital Sayaçlı Gres Tabancası, Dijital Gres Sayacı, Dijital Göstergeli

Gres Sayacı, Gres Sayacı, Gres Sayaçlı Tabanca

 

Yaygın kullanımda Gres

Tüketimini %40 - %80 azaltır

 

Max. Çalışma

Basıncı

700 Bar

Hassasiyet

(0-300Bar arası)

±%1

Ölçüm Birimi

Gram veya Kg

Max. Akış

Kapasitesi

1000

cc/dakika

Özellikle Kestirici Bakım uygulamalarında

işletme genelinde belirlenen rulman,

kaymalı yatak, mafsal vb. gres ile

yağlanan beher nokta için periyodik

gresleme miktarlarına uygun olarak

gerçekleştirilmek istenen gres basma

işlemlerinde  ideal  kullanım olanağı sağlar.

cc (cm3) veya  l (litre) cinsinden

ölçüm seçeneği mevcuttur

Pozitif deplasmanlı oval dişli ölçüm

tekniği ve mikro-kompüter tekniği

kullanılarak tasarlanmış yüksek

hassasiyetli bir dozajlama sistemidir.

Çalışma esnasında gres geçişindeki

basınç dalgalanmaları ölçüm

hassasiyetini kesinlikle engellemez.

Ölçüm bölümü aluminyum alaşım pres

döküm gövdel ve yüksek darbe

dayanımına sahiptir. Tabanca kısmı

çeliktir. Yatay ya da dikey tüm konum

ve açılarda çalışabilir. Toplam ve anlık

değer gösterir. Anlık değer

sıfırlanabilir. Anlık ve Toplam Geçiş

değerleri 5 haneli olarak gösterilir.

Kalibre edilebilir. 2 adet 1,5V LR1

(88431) pil ile çalışır.

 

FMT/Swiss EN-FM115

Entegre LCD Ekranlı Gres Akış Ölçüm Ünitesi

 

Kollu, Şarjlı,

Pnömatik vb. tüm

gres tabancalarının

gres çıkış ağızlarına

monte edilebilir!

Max. Çalışma

Basıncı

700 Bar

Hassasiyet

(0-300Bar arası)

±%1

Ölçüm Birimi

Gram veya Kg

Max. Akış

Kapasitesi

1000

cc/dakika

cc (cm3) veya  l (litre)

cinsinden ölçüm seçeneği

mevcuttur

Ünitenin Giriş – Çıkış

Bağlantıları Dişi Diş 1/8"

ölçüsündedir

 

Pozitif deplasmanlı oval dişli ölçüm tekniği ve mikro-kompüter tekniği

kullanılarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir dozajlama sistemidir. Çalışma

esnasında gres geçişindeki basınç dalgalanmaları ölçüm hassasiyetini

kesinlikle engellemez. Sağlam aluminyum alaşım pres döküm gövde yüksek

darbe dayanımına sahiptir. Yatay ya da dikey tüm konum ve açılarda

çalışabilir.

Toplam ve anlık değer gösterir. Anlık değer sıfırlanabilir.

Anlık ve Toplam Geçiş değerleri 5 haneli olarak gösterilir. Kalibre edilebilir.

2 adet 1,5V LR1 (88431) pil ile çalışır. Özellikle Kestirici Bakım

uygulamalarında işletme genelinde belirlenen rulman, kaymalı yatak, mafsal

vb. gres ile yağlanan beher nokta için periyodik gresleme miktarlarına

uygun olarak gerçekleştirilmek istenen gres basma işlemlerinde ideal

kullanım imkanı sağlar. Bu sayede her noktaya az ya da çok gres

basılmasını önleyerek yüksek miktarda tasarruf edilmesine yardımcı olur.

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr