Hidrolik Kilitleme, Gergi Sistemleri ve Yüksek Karşı

Dirençli Gresleme için Özel Yüksek Basınç Nipel ve

Konektörleri – MAX. 1000 BAR

 

 Kritik endüstriyel uygulamalarda bazı bağlantı

elemanlarının (Cıvata veya Saplamaların)

gevşemeye karşı ön gerilim altında

yüklenmelerini sağlamak ya da konik göbekli

rulmanların montaj ve demontajlarında sürat

kazanmak ya da yapılan sıkı geçme bağlantının

sürekli olarak yük altında bırakılmasını temin

etmek amacıyla kullanılan Hidrolik somunlar,

pleytler ve silindirlerde kullanılmak amacıyla

geliştirilmişlerdir. İstenilen Kilitleme veya

Montaj – Demontaj yüklemesini sağlayacak

Hidrolik Basıncı geri kaçırmayacak şekilde

Yüksek Basınç (1000 Bar) dayanımına

sahiptirler.

 

REGAPE V293/75 – Ağır Hizmet Tipi

1000 Bar Gresleme Sistemi

Gres basma işlemi sırasında karşı basıncın yükseldiği durumlarda (kapalı ya da

geçirgenliği azalmış gresleme delikleri, tıkanmış nipeller, katılaşmış gres, vb.

gibi sepeblerden ötürü) gres tabancası haznesine geriye gres kaçağını

engelleyen özel İkiz Kilitleme sistemine sahip ve 1000 Bar’a dek çıkabilen

gerçek ağır hizmet tipi bir manuel gres pompasıdır. Üzerine direkt akuple

manometre sayesinde gres basılırken ulaşılan basınç değeri takip edilebilir.

Böylelikle pahalı ve/veya değişimi zor olan yağ keçelerinin bulunduğu

uygulamalarda kontrollü basınç ile gresleme yapılarak pahalı duruşlar

engellenmiş olur. Ayrıca bloke olmuş gres nipelleri ya da gres hatlarını yüksek

basınçlı gres akışı ile boşaltmak /açmak ve tekrar kullanılır hale getirmek

amacıyla da kullanılması tavsiye edilir. Manometrenin bulunduğu blok

üzerinde ayrıca basınç tahliye vanası mevcuttur. Hazne kapasitesi 500cc’dir.

Hazne ayrıca 400gr Kartuş greslerin kullanımına da uygun ölçülere sahiptir.

 

Max. Basınç

1000 Bar

Gres Kapasitesi

500cc (400gr)

Uygun Gresler

NLGI 1, 2, 3

Bağlantılar

G 1/8 Dişi

Strok Başına Gres Akış Miktarı

1.9cc/strok

Alışılagelmiş gres tabancalarında

gres basılırken karşı basınç

sebebiyle hazneye geri kaçak

meydana gelir (A) ve bu nedenle

yüksek basınca çıkılamaz. İkiz

Kilitleme sistemi gresi basan ana

piston üzerinde yeralan 2 özel

yüksek basınç keçesinden oluşur

ve geri kaçağı tam olarak

engelleyerek çok yüksek

basınçlara çıkılmasını sağlar (B).

İkiz Kilitleme Sistemine

ilaveten, çıkış bölgesinde ayrıca

gresin geri akış yapmasını

tamamen engelleyen bir Çekvalf

düzeneği de mevcuttur. Bu

sayede gres hep aynı yöne doğru

pompalanarak basıncın

yükselmesini sağlar.

 

Sipariş Kodu : 91.25-V-ZB Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Basma Ünitesi

Bağlantı Ölçüsü: M10X1 İNCE DİŞ

Maksimum Basınç

1000 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

Sipariş Kodu : 81.73-ZB Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Konektörü

Maksimum Basınç

1000 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

 

Sipariş Kodu: 91.32-V-ZB Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Basma Ünitesi

Bağlantı Ölçüsü: 1/8G(BSP)   (1/8-28)

Maksimum Basınç

1000 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

Sipariş Kodu: R129-10 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Konektörü

Maksimum Basınç

500 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

 

Sipariş Kodu : 91.26-V-ZB Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Basma Ünitesi

Bağlantı Ölçüsü: 1/8 NPT(1/8-27)

Maksimum Basınç

1000 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

Sipariş Kodu : R101 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres  Konektörü

Maksimum Basınç

500 Bar

Uygun Gresler

NLGI #

 0, 1, 2

 

REGAPE CD327-1.50T-GR

Gres Baskı Sıfırlama ve Basınç Akümülasyon Nipeli

Özellikle rulmanlara gres basılırken overgreasing /

fazla gresleme nedeniyle oluşan ekstra basıncın

yolaçtığı rulman hasarlarını engeller!

Rulmanlara gres basılırken overgreasing / fazla

gresleme nedeniyle oluşan extra basıncın yolaçtığı 

keçe dudaklarının dönmesi / yırtılması gibi

hasarları önler!  

Dişli Kutusu ve Redüktörlerde Yağ Dolum Tapası

yerine veya Yağ Dolum Tapası ile birlikte

kullanılarak, Dişli Kutusu / Redüktör yağ haznesinin

pozitif basınç altında kalmasını sağlar! Böylelikle

dış ortamdan yağ haznesi içerisine toz vb. kirletici

etkenlerin girmesini önleyerek yağ, dişli ve

rulman ömürlerini uzatır! 

 

REGAPE CD465-ZB İkiz Uçlu 30 C Açılı Gres Basma Ünitesi

Bağlantı Diş Ölçüsü M10 x 1.0

Tek uçlu gres nipelinin tıkanması durumunda

ekipmana gres basılamaması ihtimalini ortadan

kaldırır!

Montaj konumuna bağlı olarak iki farklı yönden

de gres basılabilmesine olanak sağlar!

 

REGAPE 90.65-2T90-ZB

İkiz Uçlu 90 C Açılı Gres Basma Ünitesi

Bağlantı Diş Ölçüsü M10 x 1.0

Tek uçlu gres nipelinin tıkanması durumunda

ekipmana gres basılamaması ihtimalini ortadan

kaldırır!

Montaj konumuna bağlı olarak iki farklı yönden

de gres basılabilmesine olanak sağlar! 

 

REGAPE 121 Gres Enjeksiyon Konektörü

Normal gres nipeli kullanılarak gres

basılması mümkün olmayan

mekanizmalara ve plastik kapaklı «ZZ»

rulmanlara gres basılabilmesi için

tasarlanmıştır. Minyatür rulmanlar, kaymalı

yataklar, mafsallar, menteşeler, minyatür

dişli mekanizmaları vb. noktalarda, «dar»

hacimde gres yağlaması yapılabilmesine

olanak sağlar. Standart Gres Tabancalarının

ucunda yer alan 3 ya da 4 çeneli gres

basma kafalarına direkt takılarak

kullanılır.

Bağlantı

Standart gres nipeli

Maksimum Basınç

210 Bar

Basabileceği Gresler

NLGI #

0, 1, 2

 

REGAPE 81.57.G-ZB Kanallı Ağır Hizmet

Tipi Giant Hidrolik Konektör 22mm

REGAPE 81.53.G-ZB Kanallı Ağır Hizmet

Tipi Hidrolik Konektör 15/16mm

Diş Bağlantısı

G 1/8" Dişi (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

700 Bar

Basabileceği Gresler

NLGI # 0, 1, 2 ve 3

Diş Bağlantısı

G 1/8" Dişi (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

700 Bar

Basabileceği Gresler

NLGI # 0, 1, 2 ve 3

 

REGAPE 81.51.G-ZB Kanallı Ağır

Hizmet Tipi Hidrolik Konektör 10mm

REGAPE OA07534 - DN Kanallı Ağır

Hizmet Tipi Mafsallı Hidrolik Konektör

15/16mm

Diş Bağlantısı

G 1/8" Dişi (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

700 Bar

Basabileceği Gresler

NLGI # 0, 1, 2 ve 3

Diş Bağlantısı

G 1/8" Dişi (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

700 Bar

Basabileceği Gresler

NLGI # 0, 1, 2 ve 3

 

Sipariş Kodu:

V520 Kanallı Ağır

Hizmet Tipi Hidrolik Konektör Ø10mm

Sipariş Kodu:

V422 Kanallı Ağır Hizmet Tipi Hidrolik Konektör 15/Ø16mm

Sipariş Kodu:

V521 Kanallı Ağır Hizmet Tipi Hidrolik Konektör Ø22mm

 

Minimum gres veya ince yağ kaybıyla, Gres ve Yağ basılmasını

sağlayacak şekilde, Ø10mm, 15mm Altıköşe, Ø16mm ve

Ø22mm çaplı Düğme Kafa nipellere tam oturma

gerçekleştiren kanallı tasarıma sahiplerdir.  Her tip Kollu,

Havalı, Elektrikli, Pedallı, vb. tüm gres pompaları ve

tabancalarının ucundaki boru veya hortumlara takılarak

kullanılabilirler. Tamamı Isıl işlemli Yüksek Karbon Çeliği

malzemeden imal edilmiştir.

 

OA16534-DN Gres Yağlama Elemanı

Diş Bağlantısı 

G 1/8" Dişi  (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

400 Bar

OA12076-DN Gres Yağlama Elemanı

Diş Bağlantısı

G 1/8" Dişi  (M10x1 hatveye de takılır)

Maksimum Basınç

400 Bar

Uygun Düğme Kafa Nipel 15mm Altıköşe veya Ø16mm çaplı

 Tüm gres tabancalarının ucunda

bulunan boru veya hortumlara

takılabilen Ağır Hizmet Tipi Çift

Mafsallı konektördür. 

Tüm gres tabancalarının ucunda

bulunan boru veya hortumlara

takılabilen ve Düğme Kafa Nipellere

uygun konektördür.

 

OA27500-DN Gres Yağlama Elemanı

Diş Bağlantısı 

Standart gres nipeli

Maksimum Basınç

100 Bar

Yarıklı Flush Tipi Hem yüzey

Gres Basma Ünitesi

Diş Bağlantısı

BSP 1/4" – 19 Erkek 

Maksimum Basınç

300 Bar

Tüm gres tabancalarının ucunda

yeralan konektörlere takılabilen sivri

gresleme ucudur gömme başlı gres

nipellerine gres basmak için kullanılır.

Yüzeye sıfır gömme olarak gresleme

nipeli monte edilmek istenen

durumlarda kullanılır. İçe doğru konik

kafa yapısına sahiptir. Kafadaki

yarıklara tornavida ağzı oturtularak

monte edilir. Toplam boy 13mm’dir.

 

LOCCO 1839246 Gres Yağlama Elemanı

Bağlantı

1/8" - 28

A mm 9.5
B mm 6.5
H mm 11
 

LOCCO 102764 Gres Yağlama Elemanı

Uzatma Boyu

20 mm

 

LOCCO 1839159 Gres Yağlama Elemanı

Bağlantı

1/4" - 19

A mm 14
B mm 9.5
H mm 14
 

LOCCO 102765 Gres Yağlama Elemanı

Uzatma Boyu

32 mm

 

Hidrolik Kilitleme ve Gergi Sistemleri için

Özel Yüksek Basınç Nipel ve Konektörleri

Kritik endüstriyel uygulamalarda bazı bağlantı

elemanlarının (Cıvata veya Saplamaların) gevşemeye

karşı ön gerilim altında yüklenmelerini sağlamak ya da

konik göbekli rulmanların montaj ve demontajlarında

sürat kazanmak ya da yapılan sıkı geçme bağlantının

sürekli olarak yük altında bırakılmasını temin etmek

amacıyla kullanılan Hidrolik somunlar, pleytler ve

silindirlerde kullanılmak amacıyla geliştirilmişlerdir.

İstenilen Kilitleme veya Montaj – Demontaj yüklemesini

sağlayacak Hidrolik Basıncı geri kaçırmayacak şekilde

Yüksek Basınç (700Bar) dayanımına sahiptirler.

 

Sipariş Kodu : NFH 082-10 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Basma Ünitesi

Maksimum Basınç

700 Bar

UygunGresler

 NLGI # 0, 1, 2

Sipariş Kodu : NFH 182-10 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Gres Basma Ünitesi

Maksimum Basınç

700 Bar

UygunGresler

 NLGI # 0, 1, 2

 

Sipariş Kodu : NFH 083-10 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Yağ  Basma Ünitesi

Maksimum Basınç

1000 Bar

UygunGresler

ISO VG 15…100

Sipariş Kodu : NFH 183-10 Hidrolik

Kilitleme Sistemi Yağ Basma Ünitesi

Maksimum Basınç

1000 Bar

UygunGresler ISO VG 15…100 

 

REGAPE RC-200  Kombine (Metrik & İnç Ölçü Dişli)

Periyodik Yağlama Elemanları Seti

 1  Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1  25
M8 x 1 25 
M10 X 1 15 
1/8" – 27BSP  15 
 2  Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1 10
M8 x 1 10
M10 X 1 5
1/8"–27BSP  5
 3  Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1 10
M8 x 1 10
M10 X 1 5
1/8" – 27BSP  5

 

Protul 008 – FLI  İnç Periyodik Yağlama Elemanları Seti

3 Tip / 110 Adet / 6 Ölçü


Diş Ölçüsü  Adet
1/4" – 28 diş 30
1/8" – 27NPT 15
Diş Ölçüsü  Adet
1/4" – 28 diş 15
1/8" – 27NPT 15
Diş Ölçüsü  Adet
1/4" – 28 diş 15
1/8" – 27NPT 20

 

Protul 008 – FLI  Metrik Periyodik Yağlama Elemanları Seti

3 Tip / 110 Adet / 6 Ölçü

 
Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1 30
M10 x 1.5 20
Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1 15
M10 x 1.5 15
Diş Ölçüsü  Adet
M6 x 1 15
M10 x 1.5 15

 

NPT Dişli Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

Tipi

A (mm)

B (mm)

H (mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 007281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

 16.9  7.1

11

Sipariş Kodu: LOCCO 107281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

45º açılı 

32.0  19.3 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 207281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

90º açılı

 44.7  32.5

11

Sipariş Kodu: LOCCO 307281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

66.5  55.4 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 407281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

45º açılı

 15.7  6.1

11

Sipariş Kodu: LOCCO 507281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

90º açılı

25.4  8.1 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 037281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

 22.9 7.6 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 137281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

45º açılı

53.3  32.0 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 237281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

90º açılı

21.8  5.1 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 547281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

22.6   7.6

11

Sipariş Kodu: LOCCO 567281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

45º açılı

21.8  7.6 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 667281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

90º açılı

30.0  14.2 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 767281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

 19.8 5.1 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 097281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

45º açılı

21.3  7.6 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 197281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

90º açılı

 46.2 32.0 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 297281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-27

DÜZ

19.3  5.1 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 008141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-18

45º açılı

21.0   8.6

14

Sipariş Kodu: LOCCO 548141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama ElemanıI

1/4"-18

90º açılı

26.2  8.6 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 768141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-18

DÜZ

 25.0 8.6 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 098141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-18

45º açılı

22.8  8.6 

14

 

BSP Dişli Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

Tipi

A (mm)

B (mm)

H (mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 008221 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-28

DÜZ

 16.9  6.5

11

Sipariş Kodu: LOCCO 108281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-28

DÜZ

13.4  3.8 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 548281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-28

45º açılı

24.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 768281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-28

65º açılı

 22.9  6.5

11

Sipariş Kodu: LOCCO 098281 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8"-28

90º açılı

 21.0 6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 009141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-19

DÜZ

21.0  9.5

14

Sipariş Kodu: LOCCO 549141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-19

45º açılı

 26.2 8.6 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 569141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-19

65º açılı

25.0  8.6 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 099141 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-19

90º açılı

 22.8 8.6 

14

 

UNC/UNF Vida Dişli Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

Tipi

A (mm)

B (mm)

H (mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 081054 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

13.7  4.6 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 540054 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

12.3  3.5 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 090054 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

16.7  7.6 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081154 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

17.3  8.6 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 540154 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

23.9  15.7 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 090154 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

28.7  19.8 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081254 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

DÜZ

41.3  25.4 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 541254 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

45º açılı

20.8  5.1 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 091254 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

45º açılı

23.9  7.6 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081354 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

65º açılı

19.8  5.1 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 541454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4"-28

90º açılı

19.0  5.1 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 091354 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

5/16"-24

DÜZ

16.0   6.0

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

5/16"-24

45º açılı

24.0  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 541454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

5/16"-24

65º açılı

22.5  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 091454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

5/16"-24

90º açılı

19.5  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081554 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8"-24

DÜZ

16.9  6.3 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 541554 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8"-24

45º açılı

 24.9 6.3 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 091554 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8"-24

65º açılı

22.9  6.3 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 081654 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8"-24

90º açılı

21.0  6.3 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 094354 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

7/16"-24

DÜZ

16.0  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 084454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

7/16"-24

45º açılı

24.0  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 544454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

7/16"-24

65º açılı

22.5  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 094454 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

7/16"-24

90º açılı

19.5  6.0 

8

Sipariş Kodu: LOCCO 081654 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2"-18

DÜZ

16.9   6.3

13

Sipariş Kodu: LOCCO 541654 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2"-18

45º açılı

26.6  6.3 

13

Sipariş Kodu: LOCCO 091654 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2"-18

65º açılı

27.3  6.3 

13

Sipariş Kodu: LOCCO 081754 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2"-18

90º açılı

22.0  6.3 

13

 

Metrik Dişli Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

Tipi

A (mm)

B (mm)

H (mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 000160 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6 X 1.00

DÜZ

 15.0  5.5

7

Sipariş Kodu: LOCCO 540160 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6 X 1.00

45º açılı

23.0  5.5 

9

Sipariş Kodu: LOCCO 090169 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6 X 1.00

90º açılı

19.0   5.5

9

Sipariş Kodu: LOCCO 000180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.00

DÜZ

16.0  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 540180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.00

45º açılı

24.0  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 090180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.00

90º açılı

19.5  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 002180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.25

DÜZ

16.0  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 542180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.25

45º açılı

24.0  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 092180 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8 X 1.25

90º açılı

19.5  6.0 

10

Sipariş Kodu: LOCCO 000101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.00

DÜZ

16.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 540101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.00

45º açılı

24.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 090101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.00

90º açılı

21.0  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 002101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.25

DÜZ

16.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 542101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.25

45º açılı

24.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 092101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.25

90º açılı

21.0  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 005101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.50

DÜZ

16.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 545101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.50

45º açılı

24.9  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 095101 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10 X 1.50

90º açılı

21.0  6.5 

11

Sipariş Kodu: LOCCO 002121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12 X 1.25

DÜZ.

19.5  6.9 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 542121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12 X 1.25

45º açılı

 24.5 6.9 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 092121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12 X 1.25

90º açılı

21.1  6.9 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 005121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12 X 1.50

DÜZ

19.5  6.9 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 545121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı 

M12 X 1.50

45º açılı

24.5  6.9 

14

Sipariş Kodu: LOCCO 095121 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12 X 1.50

90º açılı

21.1  6.9 

14

 

Sıkı Geçme Konik Çukur (Flush Type) Dişsiz Gres Yağlama Elemanları

ØZ 

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

ØB

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 5810013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 5.0 7.5   5.5 8.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 6810013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

6.0  7.5  5.5  8.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 7810013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

6.35 (1/4")  7.5  5.5  8.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 8810013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 8.0  9.5 6.5  10.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 9810013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

10.0  9.5  6.5  12.0 

 

Konik Çukur (Flush Type) Dişli

Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

GW (mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 3270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6x0.75  9.0  6.0  7.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6x1.0  9.0  6.0  7.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 5270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1,0

 9.5  6.5  9.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M8x1.25 9.5  6.5  9.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 7270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0  9.5  6.5  11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 8270013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.5  9.5  6.5  11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 1370013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M12x1.5  14.0  9.5 14.0

Sipariş Kodu: LOCCO 1670013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

9.5 6.5 11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 2670013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

14.0  9.5 14.0

Sipariş Kodu: LOCCO 3670013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" BSP

14.5  9.0 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 2470013 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" UNF

9.0 6.0 7.0

 

Pimli Erkek Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

GW (mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 5149419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 24.0  5.5  11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6149419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

25.0 6.5 14.0

Sipariş Kodu: LOCCO 7149419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" BSP

25.0 6.5 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4149419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

24.0 5.5  11.0

 

Pimli Dişi Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü GW (mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 6120419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 24.0  5.5 11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5120419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M10x1.0 24.0 5.5  11.0

Sipariş Kodu: LOCCO 7120419 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" NPT

24.0 5.5 11.0

 

Düğme Kafa – Yuvarlak (Button Head) - 1 Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü GW (mm)

head

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 4071014 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M6x1.0 10.0 13.5 6.0 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4071015 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M8x1.0  10.0  13.5 6.0  17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4071016 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0  10.0  13.5 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4071017 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 10.0  13.5 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081021 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M6x1.0  16.0  17.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081022 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.0  16.0 17.0  6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081023 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.25  16.0 17.0  6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081024 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0  16.0 17.0  6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081025 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0  16.0 17.0  6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081026 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.5  16.0  20.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081027 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.0  16.0 17.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081028 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M12x1.5  16.0 17.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4081029 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.75  16.0 17.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4091031 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M14x1.5  16.0  17.0 6.0  17.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 4091032 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M16x1.5  16.0 18.0  6.0 17.0 

 

Düğme Kafa – Yuvarlak (Button Head) - 2 Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

GW (mm)

head

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 4091033 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 16.0  17.0  6.0

-

 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091034 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

16.0  17.0   6.0

-

 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091035 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" BSP

16.0  18.0   7.0

-

 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091036 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" NPT

16.0  18.0  7.5 

-

 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091037 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" NPT

16.0  21.0  10.7 

-

 17.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091038 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" NPT

16.0  24.2  12.3 

-

 19.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091041 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M10x1.0 22.0  23.5  9.5 

-

 22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091042 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M16x1.5   22.0 21.5  8.0 

-

 22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091043 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

 22.0 21.5  8.0 

-

 22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091044 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" BSP

 22.0 21.5  8.0 

-

 22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091045 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2" BSP

 22.0 21.5  8.0 

-

 22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091046 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

 22.0  28.0  11.5  11.0  22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091047 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" BSP

 22.0 28.0  11.5  11.0   22.0

Sipariş Kodu: LOCCO 4091048 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2" BSP

 22.0 28.0  11.5  11.0   22.0

 

Düğme Kafa – Altıköşe (Button Head) Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

GW  (mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 5091051Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M6x1.0  16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091052 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.0   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091053 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.25   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091054 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091055 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.25   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091056 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.5   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091057 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.75   16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091058 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091059 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

 16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091060 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" UNF

 16.0  6.0  6.0  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 5091061 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" UNF

 16.0  6.0  6.0  15.0

 

Düğme Kafa – Tek Kademe Altıköşe (Button Head) Gres Yağlama Elemanları

Diş Ölçüsü

GW  (mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Sipariş Kodu: LOCCO 6091051Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

 M6x1.0  13.0 6.5  15.0 

Sipariş Kodu: LOCCO 6091052 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.0   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091053 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M8x1.25   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091054 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.0   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091055 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M10x1.25   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091056 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.5   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091057 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

M12x1.75   13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091058 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" BSP

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091059 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" BSP

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091060 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" NPT

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091061 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" NPT

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091062 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/8" UNF

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091063 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/4" UNF

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091064Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

5/16" UNF

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091065 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

3/8" UNF

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091066 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

7/16" UNF

 13.0  6.5  15.0

Sipariş Kodu: LOCCO 6091067 Ağır Hizmet Tipi Gres Yağlama Elemanı

1/2" UNF

 13.0  6.5  15.0

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr