LOCCO EN52711-P  Yüksek Basınca uygun Pedallı –

 Hidrolik Etkili Enjeksiyon Pompası

 

Maksimum

Çıkış

Basıncı

700 Bar

Ağırlık

15Kg

Ürün

Dolum

Kapasitesi

392cc dökme

veya Mastikler

için 1ad.

K-Stick Sosis

Ürün

Basma

Kapasitesi

Dakikada

80…190cc

Standart

  Ekipman

Pedal Kontrollü

Hidrolik Pompa,

180cm Hidrolik

Hortum, Düğme

Kafa Basma

Adaptörü,

Manometre

 

LOCCO EN52711-P Yüksek Basınç Tipi Pompa,

Ağır Hizmet şartlarına dayanıklı, kendinden

hidrolik tahrikli bir enjeksiyon ve yağlama

pompasıdır. Operatöre yüksek kuvvet

harcatmadan çok yüksek karşı basınçlara

çıkılabilen uzun gres hatları, tıkanmış nipeller

veya tıkanmış hatlara gres basılabilmesine

olanak sağlar. Ayrıca Kağıt Hamuru Pompaları,

Hidropulperler, Tufal Pompaları, Kül Pompaları,

Çamur Pompaları, Atıksu Pompaları, Hücre

Tekerlerleri, Seramik Çamuru Pompaları,

Soğutma Kule Pompaları, Kondens Pompaları ile

bu pompalara bağlı hatlardaki Vanaların

sızdırmazlığını sağlayan Yüksek Vizkoziteli

Kompozit Elyaf sızdırmazlık ürünlerinin

salmastra kutuları içerisine enjekte edilmesi

amacıyla kullanılmak için geliştirilmiştir. Ünite

üzerindeki pedala arka – arkaya basıldığında,

ünite hidrolik yağını hortum vasıtasıyla soldaki

kollu basma silindirine iletir ve silindir içindeki

pistonu harekete geçirerek aynı silindir

içerisinde ve pistonun önünde yeralan Gres

veya Kompozit Elyaf malzemenin yüksek

basınçla salmastra kutusu içerisine ya da

yağlama hattına / nipeline yönlendirilmesini

sağlar.

 • 700 Bar ‘a kadar  basınca çıkarak en yoğun ve yüksek viskoziteli ürünleri

dahi basabilir.

 • Silindir basılacak ürünle kolay doldurulur. (El ile dökme olarak veya hazır

K-Stick Mastik kullanılarak) 

 • Manuel enjeksiyon pompalarına kıyasla çok hızlı ürün basılır.

 • Vidalı Tip enjeksiyon pompalarına kıyasla çok daha az kuvvet uygulanarak

çok yüksek basınçlara çıkılabilir.

 • Tüm yapı yüksek kalite karbon çeliğinden imal edilmiş ve galvaniz

kaplama yapılmıştır.

 • Tüm parçalara kolayca erişim sağlanmıştır. Yedekler ile parça değişimi

basit ve süratlidir.

 • Boru tesisatlarında test pompası amaçlı kullanım için de uygundur.

 

700 Bar Basınç – Tıkanmış Gres Nipelleri ve Hatlarını Açar!,

 

NLGI # 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalınlıktaki tüm gresleri basar!

LOCCO EN52711-P Kullanım Alanları

 • Petrol, Solvent, Akaryakıt, Gaz, Su, Atıksu ve Buhar Vanalarının

sızdırmazlığı için Mastik - Macun Salmastra basmak amacıyla kullanılır.

 • Petrol, Solvent, Akaryakıt, Su, Atıksu Pompalarının sızdırmazlığı için

Mastik - Macun Salmastra basmak amacıyla kullanılır.

 • Enerji Santrallerindeki Hidrojen Gazı ile soğutulan alternatör gruplarının

sızdırmazlığı için TiteSeal ve benzeri yüksek yoğunluk ve viskozitedeki

ürünlerin basılması amacıyla kullanılır. 

• Gresleme Hatlarında blokajları açmak veya hat temizliği yapmak

amacıyla kullanılır. 

•Her tür tesisatta Test Pompası olarak kullanılır.

 

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr