Protul PS 600 TAMAMI METAL

BASINÇLI PÜSKÜRTME SİSTEMİ

 

650CC hazneli, dışarıdan basınçlı hava ile takviyeli (hazne içerisinde basınç

oluşturmak için) püskürtme sistemidir. Gövde Aluminyumdur. Su ve Su bazlı

kimyasal çözeltiler ile ince yağlar, alkoller ve bazı solventleri püskürterek

temizlik, boyama veya yağlama yapmak amacıyla kullanılır. Tiner, Motorin,

Benzin, Mazot, v.b. Sıvılarla kullanılabilir.

Alkali esaslı ve Ph = 8 – 11

arasındaki Endüstriyel Temizleyiciler

ve Hidrokarbon esaslı tüm

solventlerde kullanılabilir. 

Asit esaslı ve güçlü korozif

kimyasallar + Ester, Eter,

Keton, Kloroform bazlı Çok Kuvvetli

Çözücü özellikteki

solventlerde kullanılamaz! 

 Çok Amaçlıdır ; Yağlama, Temizleme,

Toz Uzaklaştırma, Boyama vb.

işlemlerde ideal olarak kullanılabilir. 

Eklemli Spreyleme Ucu hem Pülverize

Püskürtme hem de Noktasal Atış

yapacak şekilde çift fonksiyonludur.

Max. 6 Bar basınçlı işletme havası ile

basıçlandırılarak kullanılır. İşletme

havasının basılması için Ø8mm

üniversal hava ventil bağlantısı

mevcuttur. 

Ø8mm Üniversal hava ventil bağlantısı

üzerinde ekstra emniyetli kullanım

için 6.3 Bar’da tahliye gerçekleştiren

otomatik emniyet valfi mevcuttur.

Özel alaşım aluminyum gövde darbe

ve basınca karşı ekstra dayanıklıdır; 

Max. Basınç : 6.3 Bar

Patlama Basıncı : 50.0 Bar 

650CC kapasitesi ile tekrar dolum

yapma ihtiyacı olmaksızın uzun süre

kullanım sağlar. 

 

Kullanım Kılavuzu

 

 1 . Kafa kısmını sağdan – sola çevirerek

gevşetip çıkarın ve gövdenin boğaz kısmından

içeriye püskürtülmek istenen sıvıyı dökün

(En fazla 650cc sıvı kullanılabilir. Gövde içerisinde

sıvının üst seviyesinden sonra mutlaka boş bir

bölüm kalmalıdır).

 2. Kafa kısmını soldan – sağa çevirerek

boğaz kısmına sonuna dek sıkıca vira edin.

Daha sonra üniversal hava ventiline PS600 ile

birlikte verilen hava dolum hortumu ucundaki

mandallı kaplini takarak basınçlı işletme havasını

gövde içine basınız.

 3. Kafa kısmına basarak gövde içerisindeki sıvıyı

pülverize veya noktasal olarak püskürtünüz.

 

Üniversal Hava Ventili için Özel Hava

Dolum Hortumu (5Ad. Protul PS 600

alımı yapıldığında bedelsiz olarak

verilir)

400mm uzunluğundaki hortumun bir ucunda

üniversal hava ventiline takılan mandallı kaplin,

diğer ucunda 8’lik hava hortumuna uygun otomatik

rakor mevcuttur. İşletme havası 8’lik pnömatik

hortum kullanılarak otomatik rakora bağlanır. PS 600

içine hava basılacağı zaman kaplinin mandalına

bastırılarak kaplin rüniversal hava valfine sıkıca

takılır ve mandal bırakılır. Daha sonra 8’lik

hava hortumunun bağlı olduğu hattaki vana açılarak

PS 600 içerisine hava basılır. Yeterli hava

basıldığında önce vana kapatılır, ardından kaplin,

mandalına basılarak ventilden ayrılır.

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr