Aşınma Plakaları, Seramik Kaplama Malzemeleri, Alumina Seramik

Kaplamalar, Kau-Ser Aşınma ve Darbeye Dayanıklı Kompozit Plakalar,

Remalox Seramik / Kauçuk Kaplama, Remalox HD 35 Seramik / Kauçuk

Kaplama, Seramik Tuğla, Seramik Zırhlama, Ceramic Wear Liners, Ceramic

Tiles, Ceramic Composite Wear Plates, Ceramic Composite Wear Liners,

Ceramic Mosaic Lining, Ceramic Shielding

 

CFR – 209Z  ZYRCOR

YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA PLAKALARI 

CFR – 209Z  Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Koruma Plakaları, Abrasyon

(Tanecik Aşındırması) etkisine sahip katı taneciklerin veya akışkanların

transferinde ana yapının aşınmaya karşı korunması amacıyla kullanılmak için

geliştirilmiştir. Özellikle içerisinde kum, taş, metal çapakları, karbon

partikülleri (karbon tozu), kömür tozu, kömür, katı atıklar, çimento, beton

harcı ve benzeri katı ve aşındırıcı taneciklerin bulunduğu ürünlerin döküldüğü

bunkerler, şütler, vibrasyonlu besleyiciler, siklonlar veya bunların iletildiği

kanalların ürünle temasta olduğu satıhlarının yüzey kaplaması için ideal bir

seçimdir. Sentetik Kauçuk Matriks içerisine yerleştirilmiş yüksek sertlikteki

zirkonyum korundum disklerden oluşan katman ayrıca en altta 5mm

kalınlığında karbon çeliği levha ile takviye edilmiştir. Çelik Levha, plakanın

çelik veya beton yüzeylere direkt kaynak, yapıştırma, saplama ile tutturma

veya ankraj yapılmasına yardımcı olur. Siparişe göre üretilirler.

 

KULLANIM ALANLARI : 

► Çimento Tesisi Kil Döküş Hattı 

► Çimento Fabrikaları

(Kömür Tozu Transferi, Toz Çimento Transferi – Gemi Yükleme) 

► Enerji Santralleri

(Termik Enerji Santrali Kömür Şutu Kaplaması, Kömür Tozu Transferi) 

► Kömür Ocakları 

► Madencilik (Cevher Transferi Hatları Şüt Kaplaması) 

► Cam Sanayi (Kırık Cam veya Cam Tozu Transferi) 

 

CFR – 210Z ZYRCOR

YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA PLAKALARI

KULLANIM ALANLARI : 

► Çimento Tesisi Kil Döküş Hattı 

► Çimento Fabrikaları

(Kömür Tozu Transferi, Toz Çimento Transferi – Gemi Yükleme) 

► Enerji Santralleri

(Termik Enerji Santrali Kömür Şutu Kaplaması, Kömür Tozu Transferi) 

► Kömür Ocakları 

► Madencilik (Cevher Transferi Hatları Şüt Kaplaması) 

► Cam Sanayi (Kırık Cam veya Cam Tozu Transferi)

 

CFR-209Z VE CFR-210Z  PLAKALARIN 

2 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ  ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR 

 

Termik Enerji Santrali Kömür Şutu Uygulaması

 

 

CFR-209Z / CFR-210Z  PLAKALARIN  SABİTLENMESİ 

 

CFR-209Z ve CFR-210Z Plakalar plaka taban sacına kaynaklı saplamalar

yardımıyla ana taşıyıcı sac veya profil konstrüksiyona sabitlenirler.

Saplamalı sabitlemenin en büyük avantajı, plakaların yenileriyle

değiştirilmesi için zaman kaybını minimize etmektir. 

Lubsis olarak standart stok teslimi 500x500x20 ve 500x500x35mm

CFR-209Z Plakaları istediğiniz ölçülerde kesebilmekte ve taban saclarına

istediğiniz sayıda ve ölçüde (M8, M10, M12, M14 vb.) saplamayı sıfır kaynak

dikişi taşmalı olarak kaynatabilmekteyiz! 

 

 

CFR – 302Z ZYRCOR

YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA-ZIRHLAMA BLOKLARI 

 

 

CFR – 302Z  Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Zırhlama Blokları, Abrasyon

(Tanecik Aşındırması) etkisine sahip katı taneciklerin veya akışkanların

transferinde ana yapının aşınmaya karşı korunması amacıyla kullanılmak için

geliştirilmiştir. Özellikle içerisinde kum, taş, metal çapakları, karbon

partikülleri (karbon tozu), kömür tozu, kömür, katı atıklar, çimento, beton harcı

ve benzeri katı ve ve aşındırıcı taneciklerin bulunduğu ürünlerin döküldüğü

bunkerler, geçiş yaptığı veya iletildiği kanallar ya da boruların ürünle temasta

olduğu satıhlarının kaplanması için ideal bir seçimdir. Ayrıca karıştırıcı cidarları,

karıştırıcı palleri, siklon seperatör gövdeleri vb. satıhların kaplanmasında da

kullanılmaktadırlar. Yüksek sertlikteki bloklar polimer esaslı kompozit elastomer

yapıştırıcılar vasıtasıyla zırhlama istenen metal veya mineral (beton, taş,

granit, vb.) esaslı yüzeylere döşenir. Zaman içerisinde aşınan bloklar yenileriyle

bölgesel olarak değiştirilebildiği için pratik bir Bakım ve Yenileme imkanı sağlar.

 

• Blokların Kullanım Sıcaklığı Aralığı -40°C ….+1250°C arasındadır.

(Dikkat : Zırhlamanın gerçek sıcaklık dayanımı döşeme işleminde kullanılan

yapıştırıcının max. Sıcaklık dayanımı ile sınırlıdır).

• Zırhlama Blokları %98 saflıkta Monoblok Kompleks Zirkonyum

Korundumdur. 

 

KULLANIM ALANLARI :

► Çimento Tesisi Kil Döküş Hattı

► Çimento Fabrikaları (Kil Döküş Hattı, Karıştırıcı Cidarları, Silolar, Toz Çimento Transferi – Gemi Yükleme)

► Enerji Santralleri

(Termik Enerji Santrali Kömür Şutu Kaplaması, Kömür Tozu Transferi)

► Kömür Ocakları

► Madencilik (Cevher Transferi Hatları Şüt Kaplaması, Şutlar, Konveyör Bant Yan Duvarları, Konveyör Bant Bitimi Çarpma Duvarlar,)

► Borular, Dirsekler, Siklon Seperatörleri, Beton Mikseri Cidarları

 

   
   

 

CFR – 302Z ZYRCOR YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA - 

ZIRHLAMA BLOKLARI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 

 

 

DuraFit DB80801  

STRÜKTÜREL SERAMİK SABİTLEME KOMPOZİTİ 

 

Seramik Zırhlama bloklarının ve mozaiklerin metal yüzeyler üzerine

döşenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Çift bileşenlidir. Yağ, Toz,

Pislik ve birikintilerden arındırılmış, solvent temizliği ve pürüzlendirme

işlemi uygulanarak hazırlanmış metal satıhlara ve seramik zırh plakalarının

yapışacak yüzeylerine 1 - 5mm kalınlığında uygulandıktan hemen sonra

zırhlama plakaları metal yüzey üzerine yan yana hafif baskı uygulanarak

döşenirler. Karışım hazırlandıktan sonra uygulama süresi 20°C sıcaklığa

sahip ortamda 40 dakika ile sınırlıdır. Bu süre sonunda karışım sertleşerek

kullanılamaz hale gelir. Eğer ortam sıcaklığı 20°C‘dan daha düşük ise bu

süre uzar, daha yüksekse bu süre kısalır. Döşeme işlemi gerçekleştikten

sonra hizmete alma işlemi için en az 24 saat beklenmelidir. Kürünü tam

almış Durafit DB80801 son derece yüksek bir tutunma kabiliyeti sergileyerek

ne metalden ne de seramik zırhlama plakasından asla ayrılmaz. Beyaz

renklidir. Sıcaklık dayanımı -60°C…..+100°C’dır. 1 veya 5Kg ambalajdadır.

Solvent içermez. Gerekli durumlarda ayrıca Tüm Metal ve Metal Alaşımları,

Mühendislik Seramikleri, Cam, Ahşap, Beton, Taş, Yapışabilir Plastikler gibi

materyallerin de sabitlenmesi amacıyla kullanılabilir.

 

 

CFR – 307Z ZYRCOR YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA-

ZIRHLAMA DİSKLERİ

 

CFR – 307Z Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Zırhlama Diskleri, Abrasyon

(Tanecik Aşındırması) etkisine sahip katı taneciklerin veya akışkanların

transferinde ana yapının aşınmaya karşı korunması amacıyla kullanılmak

için geliştirilmiştir. Özellikle içerisinde kum, taş, metal çapakları, karbon

partikülleri (karbon tozu), kömür tozu, kömür, katı atıklar, çimento, beton

harcı ve benzeri katı ve ve aşındırıcı taneciklerin bulunduğu ürünlerin

döküldüğü bunkerler, geçiş yaptığı veya iletildiği kanallar ya da boruların

ürünle temasta olduğu satıhlarının kaplanması için ideal bir seçimdir. Ayrıca

karıştırıcı cidarları, karıştırıcı palleri, siklon seperatör gövdeleri vb.

satıhların kaplanmasında da kullanılmaktadırlar. Yüksek sertlikteki diskler

polimer esaslı kompozit elastomer yapıştırıcılar vasıtasıyla zırhlama istenen

metal veya mineral (beton, taş, granit, vb.) esaslı yüzeylere döşenir. Zaman

içerisinde aşınan diskler yenileriyle bölgesel olarak değiştirilebildiği için

pratik bir Bakım ve Yenileme imkanı sağlar.  Disklerin en büyük avantajı

Hexagonal (Altıköşe) veya Kare yapıları ve göreceli küçük ölçüleri nedeniyle

kavisli veya radyuslu yüzeyler üzerine de rahatlıkla uygulanabilmeleridir.

 

 

Kullanıldığı Sektörler  - Uygulamalar

 

• Madencilik (Şutlar, Hidrosiklonlar),

• Demir – Çelik Tesisleri

(Kömür Tozu Şutları),

• Çimento Fabrikaları

(Silolar, Alev Borusu Dış Kaplaması),

• Santrifüj Pompa Salyangozları ve Hücre Tekeri Gövdeleri / Kanatları Kaplaması,

• Vidalı Konveyör Hatve Kaplaması,

• Borular, Dirsekler, Siklon Seperatörleri, Beton Mikseri Cidarları, vb.

• Katı Atık İşleme Tesisleri (Şutlar)

• Büyük Ölçülü Vana ve Regülatör İç Yüzey Kaplaması,

• Enerji Santralleri

(Kömür Tozu Şutları, Kömür Tozu İletim Kanalları),

 

Sipariş Kodu (Stok Teslimi Ürün)

Altıköşe

Disk Kalınlığı

CFR-307ZH.20.3 Yüksek Aşınma Dayanımlı

ZYRCOR Altıköşe Zırhlama  Diski

20mm

3mm

CFR-307ZSQ.20.3 Yüksek Aşınma Dayanımlı

ZYRCOR Kare Zırhlama  Diski

20 x 20mm

10mm

 

Sipariş Kodu

(«L» ve «T» Kullanıcı tarafından seçilir)

L (mm)

T (mm)

CFR-307ZH.L.T Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Altıköşe Zırhlama  Diski

17.5 veya 20

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

 

Sipariş Kodu

(«E» ve «T» Kullanıcı tarafından seçilir)

E (mm)

T (mm)

CFR-307ZSQ.E.T Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Kare Zırhlama  Diski

12, 15, 20

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

 

 

CFR – 307Z ZYRCOR YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA-

ZIRHLAMA DİSKLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 
 

DİKKAT: 

Kaplama Yüzeylerinin 10m2’den daha fazla olduğu uygulamalarda disklerin

250 x 250 veya 500 x 500mm boyutlarında hazır dizili bloklar şeklinde temin

edilmesini talep ediniz. Bu formatta teslim edilen dizili disk blokları ile

kaplama işlemi çok süratli ve efektif şekilde gerçekleştirilir. 

 

CFR – 309ZR ZYRCOR YÜKSEK AŞINMA DAYANIMLI KORUMA - 

ZIRHLAMA DİSKLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 

CFR – 307Z Yüksek Aşınma Dayanımlı ZYRCOR Zırhlama Disklerinin Dizili

halde bulunan versiyonudur. Kaplama işlemine sürat kazandırmak amacıyla

diskler taşıyıcı tül tabir edilen özel bir tekstil malzeme üzerine dizilmiş halde

bulunurlar. Böylelikle kaplama işlemi esnasında 307Z serisinde olduğu gibi

tek-tek yapıştırmak yerine blok olarak yapıştırılarak yüksek seviyede zaman

ve işçilik tasarrufu gerçekleştirilir.

 

 

Kullanıldığı Sektörler  - Uygulamalar

 

• Madencilik (Şutlar, Hidrosiklonlar),

• Demir – Çelik Tesisleri

(Kömür Tozu Şutları),

• Çimento Fabrikaları (Silolar, Alev Borusu Dış Kaplaması),

• Santrifüj Pompa Salyangozları ve Hücre Tekeri Gövdeleri / Kanatları Kaplaması,

• Vidalı Konveyör Hatve Kaplaması,

• Borular, Dirsekler, Siklon Seperatörleri, Beton Mikseri Cidarları, vb.

• Katı Atık İşleme Tesisleri (Şutlar)

• Büyük Ölçülü Vana ve Regülatör İç Yüzey Kaplaması,

• Enerji Santralleri

(Kömür Tozu Şutları, Kömür Tozu İletim Kanalları),

 

 

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr