Elektrikli Varil Boşaltma, Varil Boşaltma Pompası, Yüksek Viskoziteli Varil

Boşaltma Pompası, Varil Pompaları, Düşük Viskoziteli Varil Boşaltma

Pompaları, Elektrikli varil pompası, Kimyasal Varil Pompaları, Varil Boşaltma

Sistemleri, Varil Tipi Sıvı Transfer Pompası, Varil Boşaltmak için aktarma

Pompası, Exproof Elektrikli Varil Pompası, Paslanmaz Elektrikli Varil

Boşaltma Pompaları, Kimyasallar için Polipropilen Varil Boşaltma Pompaları

 

 220V AC

0.. 10000

RPM

 2.8 Bar

 825 Watt

DİKKAT :

Transfer

miktarı

basılan sıvının

viskozitesine

bağlı olarak

değişir! Düşük

viskozitelerde

transfer

kapasitesi

artar.

Sipariş Kodu: LOCCO DVX825X1000AL 

Elektrikli Tip Aluminyum

Gövdeli Sıvı / Yağ Transfer  Ünitesi

 • 220V AC elektrik bağlantısı ile  Yağ ve

Sıvı Transferi sağlar! Yüksek basma

kapasitesi zaman kazandırır.

 • 0…100 Litre/Dakika Transfer

Kapasitesine sahiptir.

 • Tüm Endüstriyel Madeni veya Sentetik

Yağlar, Isı Transfer Yağları, Kesme Yağları,

Motorin, Gazyağı, Kerosen transferinde

kullanılmak için geliştirilmiştir. Ayrıca

istenirse Sulu Çözeltiler, Nötr

Emülsiyonlar, Antifriz, vb. ürünler için de

kullanılabilir.

 • Solventlere uygun değildir!!!

 • Asidik / Alkali Kimyasallara uygun

değildir!!!

 • EXPROOF (Kıvılcım Çıkarmaz) değildir!!!

 • Sadece 200 - 210Lt arasındaki sıvı

varillerinden veya tanklardan sıvı transfer etmeye uygundur! Varillerin 2"

ölçüsündeki kapakları çıkartılarak,

pompayla birlikte gelen Varil Adaptörü

vasıtasıyla varile monte edilir. Emiş

Borusu : Aluminyum, Mil : 316L

Paslanmaz, Fan : 316L Paslanmaz,

Sızdırmazlık Elemanları Nitril’dir.

 • Pompa, Varil Kapak Adaptörü, Hortum

Marpuçu, Hortum Kelepçesi ile komple

set halindedir. Çıkış Hortumu mevcut

değildir. 

ISO VG 15 ile 680 arasındaki viskoziteye

sahip tüm yağları transfer edebilir!

 

 220V AC

0.. 10000

RPM

 2.8 Bar
 825 Watt

DİKKAT :

Transfer

miktarı

basılan sıvının

viskozitesine

bağlı olarak

değişir! Düşük

viskozitelerde

transfer

kapasitesi

artar.

 Sipariş Kodu: DVX825X1000SS

Elektrikli Tip Komple Paslanmaz

Kimyasal Sıvı / Yağ Transfer Ünitesi

 • 220V AC elektrik bağlantısı ile  Yağ ve

Sıvı Transferi sağlar! Yüksek basma

kapasitesi zaman kazandırır.

 • 0…100 Litre/Dakika Transfer

Kapasitesine sahiptir.

 • 316L Malzeme ile temas halinde

korozif etkisi olmayan tüm Asit veya

Alkali Esaslı Kimyasallar, Solventler,

Alkoller,Eter, Parafin, Etanol, Metanol,

tüm Endüstriyel Madeni veya Sentetik

Yağlar, Isı Transfer Yağları, Kesme Yağları,

Motorin, Gazyağı, Kerosen, Benzin,

Antifriz, vb. sıvıların transferinde

kullanılır. Derişik Asitlere uygun

değildir!!

 • EXPROOF (Kıvılcım Çıkarmaz) değildir!!!

 • Meyve Suyu, Süt, vb. gıda ürünlerinde

de kullanılır.

 • Sadece 200 - 210Lt arasındaki sıvı

varillerinden veya tanklardan sıvı transfer

etmeye uygundur! Varillerin 2"

ölçüsündeki kapakları çıkartılarak,

pompayla birlikte gelen Varil Adaptörü

vasıtasıyla varile monte edilir. Emiş

Borusu : 316L Paslanmaz, Mil : 316L

Paslanmaz, Fan : 316L Paslanmaz,

Sızdırmazlık Elemanları PTFE’dir.

 • Pompa, Varil Kapak Adaptörü, Hortum

Marpuçu, Hortum Kelepçesi ile komple

set halindedir. Çıkış Hortumu mevcut

değildir.

ISO VG 15 ile 680 arasındaki viskoziteye

sahip tüm yağları transfer edebilir!

 

220V AC

0.. 10000

RPM

2.8 Bar
825 Watt

DİKKAT :

Transfer

miktarı

basılan sıvının

viskozitesine

bağlı olarak

değişir! Düşük

viskozitelerde

transfer

kapasitesi

artar.

Sipariş Kodu: DVX825X1000PP

Elektrikli Tip Polimer Gövdeli

Kimyasal Sıvı / Yağ Transfer  Ünitesi

 • 220V AC elektrik bağlantısı ile  Yağ ve

Sıvı Transferi sağlar! Yüksek basma

kapasitesi zaman kazandırır.

 • 0…100 Litre/Dakika Transfer

Kapasitesine sahiptir.

 • PoliPropilen Malzeme ile temas

halinde korozif etkisi olmayan tüm Asit

veya Alkali Esaslı Kimyasallar, Solventler,

Alkoller, Eter, Parafin, Etanol, Metanol,

tüm Endüstriyel Madeni veya Sentetik

Yağlar, Isı Transfer Yağları, Kesme Yağları,

Motorin, Gazyağı, Kerosen, Benzin,

Antifriz, vb. sıvıların transferinde

kullanılır.

 • Derişik Asitlere uygundur!!!

 • EXPROOF (Kıvılcım Çıkarmaz) değildir!!!

 • Meyve Suyu, Süt, vb. gıda ürünlerinde

de kullanılır.

 • Sadece 200 - 210Lt arasındaki sıvı

varillerinden veya tanklardan sıvı transfer

etmeye uygundur! Varillerin 2"

ölçüsündeki kapakları çıkartılarak,

pompayla birlikte gelen Varil Adaptörü

vasıtasıyla varile monte edilir. Emiş

Borusu : 316L Paslanmaz, Mil : 316L

Paslanmaz, Fan : 316L Paslanmaz,

Sızdırmazlık Elemanları PTFE’dir.

 • Pompa, Varil Kapak Adaptörü, Hortum

Marpuçu, Hortum Kelepçesi ile komple set

halindedir. Çıkış Hortumu mevcut değildir.

ISO VG 15 ile 680 arasındaki viskoziteye

sahip tüm yağları transfer edebilir!

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr