Düşük Viskoziteli Elektrikli Varil Boşaltma Pompası

 

Sipariş Kodu: VP40L24DC

(24VDC) / VP40L220AC

(220VAC) 

Elektrikli Sıvı / Yağ Transfer

Üniteleri

 • 24V DC  veya 220V AC elektrik

bağlantısı ile Sıvı / Yağ Transferi sağlar! 

 • 4…40 Litre/Dakika Transfer

Kapasitesine sahiptir.

 • Tüm Endüstriyel Madeni veya Sentetik

Yağlar, Isı Transfer Yağları, Kesme

Yağları, Motorin, Gazyağı, Kerosen

transferinde kullanılmak için

geliştirilmiştir. Ayrıca istenirse Sulu

Çözeltiler, Antifriz, vb. ürünler için de

kullanılabilir. Solventlere uygun

değildir!!! EXPROOF (Kıvılcım Çıkarmaz)

değildir!!!

 • Sadece 200 - 210Lt arasındaki

varillerinden veya  tanklardan sıvı

transfer etmeye uygundur! Varillerin 2"

ölçüsündeki kapakları çıkartılarak,

pompayla birlikte gelen Varil Adaptörü

vasıtasıyla varile monte edilir.

 • Pompa, Varil Kapak Adaptörü, Emiş

Borusu, 3 Metre Çıkış Hortumu ve Tetikli

Tabancası ile birlikte komple set

halindedir.

DİKKAT : Bu pompa ile solventler

transfer edilemez!

ISO VG 5 ile 220 arasındaki viskoziteye

sahip tüm yağları transfer edebilir!

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr