Protul EN-5522 Inch Seri O-Ring Ölçü Saptama Sistemi

 

Protul EN-5522 İnç O-Ring Ölçü Saptama Sistemi AS568 Standartları ile

üretilmiş olan 1.78mm / 2.62mm / 3.53mm / 5.33mm ve 6.99mm

kesitlerindeki standart O-Ringlerin tam ölçülerini belirlemek amacıyla

geliştirilmiştir. Sistem iç içe geçen 2 parçadan oluşur. İçteki parçanın 1 ile

gösterilen ucunda yeralan çentik şeklindeki girintiler yardımıyla önce ölçümü

yapılacak O-Ringin hangi kesitte (1.78, 2.62, 3.53, 5.33 veya 6.99) olduğu

saptanır. O-Ring hangi çentiğe uygunsa, aparatta ölçüm için o çentiğin

bulunduğu yüz kullanılır. Daha sonra O-ring, önce dıştaki kayar parça üzerinde

bulunan ve şekilde 2 ile gösterilen çıkıntıya geçirilir. Akabinde O-Ringin

serbest tarafı da içteki kayar parça üzerinde bulunan ve 3 ile gösterilen

yarım dairesel çıkıntıya geçirildikten sonra içteki kayar parça ok yönünde

kuvvet uygulamaksızın ileri itilerek 2 ve 3 numaralı çıkıntılar arasında

kesinlikle gerdirmeden/uzama yaptırmadan konumlanacak şekilde boşluğu

alınır. Bu esnada işlemin yapıldığı aparat yüzünde yeralan ve 4 ile gösterilen

küçük pencere içerisinde görülen numara okunarak O-Ringin ölçüsü belirlenir.

Dikkat : Bu Aparat ile sadece İnç seri O-Ringlerin Ölçü Tespiti yapılır!
Aparat üzerinde yeralan küçük pencerelerden ölçümü yapılan O-Ringin AS568 kodu (Dash #) rahatlıkla okunur.

 

Inch Seri O-Ring Ölçüsü Belirleme Adımları

 

İçteki parçanın 1 ile

gösterilen ucunda yer alan

çentik şeklindeki girintiler

yardımıyla önce ölçümü

yapılacak O-Ringin hangi

kesitte (1.78, 2.62, 3.53,

5.33 veya 6.99) olduğu

saptanır.

Daha sonra O-ring, A) Eğer ölçüsü kurtarıyorsa

(küçük çaplı ise) önce dıştaki kayar parça

üzerinde bulunan ve şekilde 3 ile gösterilen yarım

dairesel çıkıntıya geçirilir. Akabinde O-Ringin

serbest tarafı da içteki kayar parça üzerinde

bulunan ve 3 ile gösterilen yarım dairesel

çıkıntıya geçirildikten sonra içteki kayar parça ok

yönünde kuvvet uygulamaksızın ileri itilerek yarım

dairesel çıkıntılar arasında kesinlikle gerdirmeden

/uzama yaptırmadan konumlanacak şekilde

boşluğu alınır. B) Eğer ölçüsü kurtarıyorsa (Büyük

çaplı ise) önce dıştaki kayar parça üzerinde

bulunan ve şekilde 2 ile gösterilen tam dairesel

çıkıntıya geçirilir. Akabinde O-Ringin serbest tarafı

da içteki kayar parça üzerinde bulunan ve 3 ile

gösterilen yarım dairesel çıkıntıya geçirildikten

sonra içteki kayar parça ok yönünde kuvvet

uygulamaksızın ileri itilerek 2 ve 3 numaralı

çıkıntılar arasında kesinlikle gerdirmeden/uzama

yaptırmadan konumlanacak şekilde boşluğu alınır.

Bu esnada işlemin yapıldığı

aparat yüzünde yeralan ve

4 ile gösterilen küçük

pencere içerisinde görülen

numara okunarak O-Ringin

ölçüsü belirlenir.

 

Protul EN-5522 ile belirlenebilen O-Ring Ölçüleri

1. Bölüm

 

 

Protul EN-5522 ile belirlenebilen O-Ring Ölçüleri

2. Bölüm

 

 

 

 

LUBSİS

 

Tel: +90 216 517 06 09-10

Fax: +90 216 517 06 11

Gsm: +90 530 929 82 17

Mail: info@lubsis.com.tr